maandag 27 januari 2020
// ACTUEEL
Home » Gemeente » Krimpenerwaard – Open brief burgemeester Cazemier over jacht

Krimpenerwaard – Open brief burgemeester Cazemier over jacht

Aan allen die het aangaat,

Afgelopen week is er in de gemeenteraad van Krimpenerwaard een debat geweest over de controverse rond de jacht in onze gemeente. Ik heb toen opgeroepen om de rust, kalmte en goede omgangsvormen te bewaren. Ik wil in deze brief die oproep herhalen. 

Over de jacht kan men verschillende opvattingen hebben. Maar de jachtregels worden bepaald door de politiek in Den Haag. Kamer en regering zijn verantwoordelijk voor wat er wel en niet mag rond de jacht. Als men het dus niet eens is met deze regels, moet men zich bij de Tweede Kamer of bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit melden.

Als men slachtoffer is of zich slachtoffer voelt van strafbare feiten, moet men daar aangifte van doen bij de politie, zodat de politie in staat wordt gesteld om onderzoek in te stellen. 

Naar aanleiding van recente voorvallen in de gemeente Krimpenerwaard heb ik contact gehad met de officier van justitie. De officier van justitie ondersteunt mij in deze oproep en wijst erop dat men zelfs de plicht heeft om aangifte te doen van strafbare feiten als men daarvan kennis draagt. De teamchef van de politie heeft mij verzekerd van het feit dat hij prioriteit zal geven aan strafbare bedreigingen.

Ik wil in deze brief nogmaals een ieder erop wijzen dat men ook zélf verantwoordelijkheden draagt in het debat over de jacht. Respecteer het feit dat men van mening mag verschillen. Ik wil graag wijzen op die verantwoordelijkheden. Daarbij geef ik aan dat ik, zoals ook in de raad werd gesuggereerd, graag bereid ben een bemiddelingsgesprek met mevrouw Van Rooy en de jagers (de WBE Krimpenerwaard) te voeren om te proberen beide partijen dichter bij elkaar te brengen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester Roel Cazemier

Gemeente Krimpenerwaard

Kijk ook naar

Krimpen aan den IJssel – Opnieuw storing in verkeersregelinstallatie

Vrijdagmorgen 13 december omstreeks acht uur is er opnieuw een storing ontstaan in de verkeersregelinstallatie …

Officiële start project ‘de grote kruising’: onthullen bouwbord en eerste paal fly-over

Op 12 december is het project ‘de Grote Kruising’ en daarmee de herinrichting van de …

1 reactie

  1. Hoe kan het dat 1 iemand elke week het nieuws haalt?
    Alsof de wereld/plaatselijke politiek alleen maar om haar draait??
    Waarom krijgt ze zoveel aandacht over steeds het zelfde onderwerp?? Ze denkt dat ze boven de wet staat, haar mening is het enige wat telt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *