donderdag 28 mei 2020
// ACTUEEL

Krimpen aan den IJssel – Definitieve bushaltelocaties langs de C.G. Roosweg bekend

Het is inmiddels bekend waar de nieuwe bushaltes langs de C.G. Roosweg in Krimpen aan den IJssel worden geplaatst. Deze bushaltes zullen het verouderde Krimpense busstation vervangen.

Uit de onafhankelijke verkeersonderzoeken is duidelijk geworden dat de kruisende bussen van en naar het busstation in de huidige situatie zorgen voor een aanzienlijke vertraging in de doorstroming op de Algeracorridor. Een belangrijke wijziging ten behoeve van de bevordering van de doorstroming, van zowel het openbaar vervoer als het autoverkeer, is daarom het realiseren van bushaltes direct langs de C.G. Roosweg voor de (doorgaande) buslijnen van en naar de Krimpenerwaard. Op deze manier wordt geanticipeerd op de mogelijkheid van hoog frequent openbaar vervoer (R-net).

In de achterliggende periode is studie gedaan naar de definitieve locaties voor de haltes. Met de bewoners van de Rotterdamseweg zijn intensieve gesprekken gevoerd over de haltelocaties. In dat verband is er een variantenstudie uitgevoerd naar de meest optimale plek. Daarbij is gekeken naar aspecten als ruimtelijke inpassing, doorstroming en veiligheid van het busverkeer, geluid en luchtkwaliteit, gebruikersgemak en veiligheid voor buspassagiers, inpassing voor het fietsparkeren en tot slot het financiële aspect. Ook zijn gesprekken gevoerd met de OV-bedrijven.

Uiteindelijk is gekozen voor haltelocaties in de directe nabijheid van de Wethouder Hoogendijktunnel. In een artist impression is een beeld geschetst hoe de zuidelijke halte er in R-Net stijl mogelijk uit komt te zien.

Rho adviseurs

Het gesprek tussen de gemeente en de bewoners van de Rotterdamseweg wordt voortgezet over de verdere invulling en uitvoering van het ontwerp. Voor de halte aan de noordzijde van de C.G. Roosweg zijn de voorbereidingen al in een vergevorderd stadium. Vanaf begin december start de aanleg van de fly-over, naast de bestaande Wethouder Hogendijktunnel. In aansluiting hierop, naar verwachting vanaf medio 2020, start de aanleg van de nieuwe bushaltes.

De afbeelding hieronder is een impressie van de fly-over bij de C.G. Roosweg:

Rho adviseurs

Tot slot is er door Rho adviseurs een impressie gemaakt van de trap en hellingbaan tussen de wanden van het viaduct (links) en de fly-over (rechts) van de noordelijke bushalte:

Rho adviseurs

Bron: De Grote Kruising

Kijk ook naar

Inspectiewerkzaamheden wisselstrook Algerabrug

Vanwege inspectiewerkzaamheden is de wisselstrook van de Algerabrug op dinsdag 19 mei tussen 09.00 uur …

Werkzaamheden grote kruising (C.G. Roosweg)

Op woensdag 6 mei zal er op de C.G. Roosweg van 9.00 uur tot ongeveer …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *