zondag 8 december 2019
// ACTUEEL
Home » Gemeente » Het Zuid-Hollands Landschap ziet niets in oeververbinding tussen Krimpenerwaard en Ridderkerk

Het Zuid-Hollands Landschap ziet niets in oeververbinding tussen Krimpenerwaard en Ridderkerk

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en Stichting Het Huys ten Donck zien niets in een oeververbinding tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard. Het vormt een bedreiging voor de aanwezige natuur en erfgoed, “en daar hebben we in deze drukbevolkte provincie al zo weinig van”, merkt Ninouk Vermeer, regiohoofd Veenweiden van het Zuid-Hollands Landschap, op. ‘Zuid-Holland moet werk maken van de schaarse natuur die er is’.

We zien uiteraard het belang van economische ontwikkelingen en zijn zeker niet op voorhand tegen elke infrastructurele aanpassing. Maar in dit geval is de binnenstedelijke variant die eveneens op tafel ligt een veel betere keuze.

Zuid Hollands Landschap

De Zaag onderging de afgelopen jaren een metamorfose door het koppelen van natuurontwikkeling aan de waterveiligheid van één van de belangrijkste rivieren van Nederland. Er zijn nieuwe wandelpaden aangelegd, bruggetjes geplaatst en picknickplekken gerealiseerd. Om vogels beter te spotten staat er een vogelkijkscherm. Pronkstuk is de veertien meter hoge beverbrug, een uitkijktoren (in de vorm van een beverburcht) die uitzicht biedt op het natuurgebied én de skyline van Rotterdam. 

Ook zijn de geulen gegraven en uitgediept waardoor de werking van eb en vloed op De Zaag sterker is geworden en er meer waterberging plaats kan vinden. Gezien de klimaatverandering is dit geen luxe maar bittere noodzaak. Natuurontwikkeling is goed voor de biodiversiteit. Zo groeien er zeldzame zomerklokjes en komt de bever regelmatig op bezoek. Kortom: het is een uniek getijdengebied waar je zuinig op moet zijn. Een oeververbinding zal de natuurbeleving hier ernstig aantasten; aldus het Zuid Hollands Landschap.

Aan de andere kant van het water is de impact van een brug eveneens groot. Zo loopt de verbinding vlak langs Het Huys ten Donck, een meer dan 400 jaar oude buitenplaats in Ridderkerk. Het huis zelf is een Rijksmonument, er omheen liggen de Donckse Velden: voormalige agrarische gronden die zijn omgevormd tot natuur- en recreatiegebieden. “Het gaat om de laatste stukjes groen in deze omgeving, er is hier verder niks”, weet Catharina Groeninx van Zoelen, eigenaar van Het Huys ten Donck. De rest van IJsselmonde is volgebouwd of figuurlijk dichtgeslibd met wegen en bedrijventerreinen.

Ze waarschuwt dat het ongerepte karakter van de buitenplaats verdwijnt met een brug en bijbehorende weg. “De rust en het weidse open landschap gaat dan verloren. Dat zou eeuwig zonde zijn. Wij doen al jaren ons best om het huis en de omliggende Donckse Velden, dat wij als één geheel zien, te beschermen. Als er dan op een paar honderd meter een drukke weg langs loopt, lukt dat niet meer. Want met zo’n weg komt ook de bedrijvigheid en is deze laatste rustige plek voorgoed verdwenen.”

We pleiten ervoor om niet te kiezen voor de Oost- Oost variant maar voor een binnenstedelijke oplossing. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap trekt in dit dossier onder andere samen op met Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, Stichting Het Huys ten Donck, Stichting Groene Hart en Vastgoed Bolnes. 

Ninouk Vermeer, regiohoofd Veenweiden Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

Kijk ook naar

Regio – Waterschapsbelasting stijgt in 2020

De waterschapsbelasting voor de inwoners en bedrijven in het gebied van het hoogheemraadschap van Schieland …

Krimpenerwaard – Ophef om nieuwe video Dierenradar [VIDEO]

In de afgelopen dagen is er opnieuw ophef ontstaan door een video welke gepubliceerd is …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *