dinsdag 16 juli 2019
Home » Gemeente » Krimpen aan den IJssel – Driestar en Revius gaan samen in één schoolgebouw

Krimpen aan den IJssel – Driestar en Revius gaan samen in één schoolgebouw

De Colleges van Bestuur (CvB’s) van Driestar College en Wartburg College zijn met elkaar in gesprek over hun respectievelijke locaties Lekkerkerk en Revius.

Doel van het gesprek is om met elkaar te komen tot een toekomstbestendig aanbod van reformatorisch onderwijs in het gezamenlijke voedingsgebied

Met bovenstaande doelstelling als uitgangspunt hebben de beide CvB’s de afgelopen tijd gezocht naar de mogelijkheid om tot een gezamenlijke school in een nieuwe vestigingsplaats te komen. Dit betreft een vervangende school voor de genoemde locaties Lekkerkerk en Revius. Uit onderzoek is gebleken dat Krimpen aan den IJssel als mogelijke nieuwe gezamenlijke vestigingsplaats het meest voor de hand ligt.

Inmiddels hebben de CvB’s van de scholen in de regio Kerk IJssel Drecht ingestemd met het opnemen van de aanvraag van het Driestar College voor een vwo-licentie en voor verplaatsing van de locatie Lekkerkerk naar Krimpen aan den IJssel in het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO), dat in 2020 ingediend wordt. Daarmee is een belangrijke hobbel genomen om tot een gezamenlijke nieuwe locatie te komen. Zoals het er nu naar uitziet, zal de formele toestemming van het ministerie in 2021 afgegeven worden. De regionale CvB’s hebben afgesproken, voorafgaande aan het RPO van 2020, hun instemming met de nieuwe vestiging in Krimpen aan den IJssel in een formeel document vast te leggen. Daardoor kunnen nu alvast vervolgstappen gezet worden, zoals het zoeken naar passende huisvesting voor een locatie van ongeveer 1000 leerlingen.

De plannen voor deze nieuwe vestiging hebben geen enkel gevolg voor de continuïteit van het onderwijs op de beide bestaande locaties. Het onderwijsaanbod blijft in stand en wordt volgens de bekende kwaliteitsnormen gegeven.

Zodra over de nieuwe vestiging meer te zeggen valt, zal op beide locaties tijdig gecommuniceerd worden, met ouders en leerlingen van verschillende afdelingen en uit verschillende woonplaatsen, wat de beste route is voor de toekomst.

Bron: Driestar Collega

Kijk ook naar

Regio – Defensie helikopters onderweg naar oefening vliegen over Krimpenerwaard

Vrijdagmorgen 12 juli tussen tien uur en half elf hebben er twee militaire helikopters boven …

Lekkerkerk – Gigantische mol in het Loetbos geplaatst

Afgelopen week reed er een bijzonder transport door de Krimpenerwaard. Namelijk een dieplader met een …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *